I Besvara frågorna
 
1. Varför var det vanligt att det saknades många elever i skolan i början läsåret?
 
2. Över vad klagade ibland de myndigheter som övervakade skolväsendet?
 
3. Vad berättas om lärarnas löner?
 
4. Hur började en vanlig skoldag på 1700-talet?
 
5. Varför var det ibland svårt för elever att koncentrera sig på sitt eget läroämne?
 
6. Vilka fick i första hand gå i skola?
 
7. Varför gick man i skola på 1700-talet?
 
8. Vad berättar texten om elevernas ålder?
 
9. Hurdan vara årsexamen?
 
10. Vilka kunde vara med och följa förhöret?
 
11. Keitä tutkinnossa saattoi olla mukana?