Studier vid Kungliga akademin i Åbo

1. Referera texten med hjälp av följande instruktioner
Svara på frågorna på svenska:

1. I vilka av Svea rikes städer hade man redan grundat ett universitet när Åbo Akademi grundades 1640?

2. Varför bytte Peder Månsson sitt namn till Petrus Gyllenius?

3. På vilka olika sätt kunde studenterna ställa till bråk och störa stadsbor och vad hände med de värsta bråkmakarna?

4. Hur finansierade Petrus Gyllenius sina studier, sitt liv och boende i Åbo?

5. Hur har Åbo domkyrka påverkat den fortfarande levande traditionen att föreläsningarna vid universiteten börjar en kvart över jämna timmar?

6. På vilket sätt blev det lättare att studera vid Åbo akademi i slutet av 1700-talet?

7. Hurdana problem fick studenterna och professorerna under kalla vintrar?

8. Hur ihågkom Petrus Gyllenius sin studietid i Åbo senare i livet och vilken nytta hade han av sina kunskaper i finska i sitt prästämbete?