1. Jobba i par.
Ni tar båda rollen som Peder Månsson. Den ena skriver ett brev hem till föräldrarna i Karlstad och den andra ett brev till Peders bästa vän som börjat studera i Uppsala.
Jämför innehållet i breven med varandra. Vad berättar Peder för sin vän men inte för sina föräldrar?
2. Hur ser Peders dagar ut?
Skriv en tidtabell för en vanlig dag med föreläsningar,  extraknäck hos borgmästaren och möten med andra ungdomar i Åbo. Berätta om dagen för din klasskompis. Du kan välja att presentera dagen som en klagovisa över det tunga livet eller på ett positivare sätt så att du lyfter fram glädjen över allt nytt han lärt sig och kanske någon ung flicka som han träffat…