Häxeri i Åbo

 

1. Referera texten med hjälp av följande frågor

Vad hände i Åbo vintern 1670?

  • Berätta om häxjakten i Åbo/landet
  • Hurdana straff kunde man få?

    2. Innehållsfrågor:
1. Vad var det för ett brev som Erik Paltta hittade?
2. Hur kom det sig att brevet hamnade i rådstugurätten?
3. Vad erkände den skyldige Nils Kristersson Winter under rättegången och hurdan blev domen?
4. Hurdana människor ansågs vara häxor på 1600-talet?
5. Vad berättas det om häxor och om häxeri i olika delar av Finland?
6. Varför anklagades studenten Henricus Eolenius för häxeri?
7. Varför uppmanade hovrätten rektorn att göra husrannsakningar hemma hos studenter i mitten av 1600-talet?
8. Vad ansåg Per Brahe om att studenterna läste svartkonstböcker?
9. Varför brukade man inte bränna de dödsdömda på bål i Åbo?
10. Vilka olika typer av domar brukade man få för häxeri?
11. Vad anklagades professor Georg Alanus änka för och hur slutade rättegången?
12. Vilka omständigheter medverkade till att man blev av med häxförföljelserna så småningom på 1670-talet?