Häxeri i Åbo

1. Skriv Elisabet Nilsdotters försvarstal antingen som en hel text eller några stödord och håll talet för dina klasskompisar.
 
2. Du är Elisabet och skriver dagbok under några av de viktigaste dagarna då processen mot henne försiggick.
T.ex. dagen då hon får höra om anklagelsen, då ärendet behandlas vid hovrätten och känslan när hon får höra att hon får 400 daler i skadestånd.