Åbo i storfurstendömet Finland efter år 1809: en kort översikt

Vastaa kysymyksiin suomeksi:

1. Miksi Turun ja Tukholman välinen liikenne oli sekä vilkasta että helppoa aina vuoteen
1809 saakka?
2. Mikä tuntuva muutos tähän liikenteeseen tuli vuoden 1809 jälkeen?
3. Miten turkulaisten elämä muuttui alkuvuosina, kun Suomesta tuli Venäjän alainen autonominen suuriruhtinaskunta
a) kun oli noudatettava lakia
b) kun piti asioida viranomaisten kanssa, opiskeltiin tai käytiin kirkossa
c) kun käytiin ostoksilla
4. Mistä syistä Turun asema aluksi jopa vahvistui entisestään vuoden 1809 jälkeen?
5. Mikä seikka yhä edelleen muistuttaa siitä, että Turku oli vuoden 1809 jälkeen vielä
useita vuosia Suomen suurin ja tärkein kaupunki?
6. Suuriruhtinaskunnassa tarvittiin paljon uusia hallintovirkamiehiä, joiden koulutuksen hoiti Turun akatemia. Miten tämä mm. näkyi akatemian koulutusohjelmassa?
7. Mistä syystä juuri Turkuun tuli niin paljon venäläisiä ja miksi monet joutuivat heidän
kanssaan läheisiin kosketuksiin?
8. Miksi Kauppatorin laidalle on rakennettu Ortodoksikirkko?
9. Millaisia negatiivisia, mutta myös positiivisia seurauksia turkulaisille oli venäläisten
läsnäolosta?

Åbo förlorar sin ställning som Finlands huvudstad

1. Mistä syistä Turkua ei enää pidetty sopivana pääkäupunkina vuoden 1809 jälkeen?
2. Miten uusi tilanne vaikutti Turun ja Tukholman välisiin yhteyksiin?
3. Mistä syistä Helsinkiä lopulta pidettiin sopivimpana pääkaupungiksi?
4. Millainen kaupunki Helsinki oli, kun muuttoa alettiin toteuttaa?
5. Kuinka suuri osa Turun kaupungista paloi ja miksi akatemian Tähtitorni pelastui?
6. Miten paloturvallisuusnäkökohdat otettiin huomioon Tuomiokirkon ympäristön
uudelleenrakennuksessa?
7. Miksi akatemian siirtäminen Helsinkiin oli symbolisesti kova isku Turulle?
8. Miksi Turkua voidaan edelleenkin pitää Suomen tärkeimpänä kaupunkina, kun
tarkastellaan maamme kehittymistä länsimaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi?