Vem styrde i Åbo under medeltiden och på 1600-talet?

1. Beskriv följande yrkesmänniskor med hjälp av texten: borgmästare, rådmän, stadstjänare, stadsfogde, skrivare

2. Hurdan roll hade tyskarna i Åbo?

3. Hurdana ärenden behandlade rådet?