Fantasiuppgifter

1.
En reporter från Mars anländer till Åbo på 1600-talet. Han är frilansare och skriver till olika tidningar. Tipsa honom om intressanta saker i människornas liv och i samhället som han kunde skriva om.
Hans uppdragsgivare är tidskrifter som motsvarar våra
a) Suomen Kuvalehti
b) damtidningar (t.ex. Anna, MeNaiset)
c) familjetidningar (Apu, Seura)
Hurdana artiklar skulle han kunna skriva till de här tidskrifterna?

2. Skriv en dialog mellan
a) två lösdrivare som träffas en natt vid Aura å. Det är kallt och de är hungriga.
b) en änka och en piga. Pigan har gömt bröd och korv under sin klänning och änkan avslöjar henne.
c) en skomakare och en inhysing. Inhysingen behöver nya skor men han har inte pengar.
d) en borgare och en bonde. Bondens häst har förorsakat kaos på gatan.
Framför dialogen med din klasskompis.
 
3. Skriv en lycklig kärlekshistoria mellan en handelsman som har flyttat till Åbo från Holland/Tyskland/Skottland och en borgardotter från Åbo.
 
4. Skriv en tragjsk kärlekshistoria mellan en dräng och en adelsfröken.